Cysta Bakera

Występowanie torbieli jest dość powszechne, mogą one powstać w różnych częściach ciała m.in. w dole podkolanowym i jest ona nazywana cystą Bakera. Według literatury występuje od 5 do 58% osób dorosłych zgłaszających objawy w okolicy kolana, zmiana ta lokalizuje się w tylno - przyśrodkowej powierzchni kolana. Torbiele często współistnieją z innymi zmianami w stawie tj. uszkodzenie chrząstki stawowej, zmiany przeciążeniowe, zapalenie chrzątki stawowej, reumatoidalne zapalenie stawów, występują średnio u 82% pacjentów z rozerwaniem łąkotek ( Fielding i in. 1991 ). Należą do klasycznych objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych gonartrozy. Należy podkreślić, iż zmiany zarysu dołu podkolanowego mogą mięć różne podłoże np. naczyniowe (tętniaki , rozległe żylaki), mogą być wołane przez guzy tkanek miękkich, nowotwory lub przerośnięcie głowy m. półbłoniastego dlatego do rozpoznania warto  posłużyć się czułym  badan…

Fizjoterapia w uszkodzeniach kompleksu barkowego

Do kompleksu barkowego zaliczamy staw: ramienno- łopatkowy, mostkowo- obojczykowy i barkowo- obojczykowy, łopatkowo- piersiowy.Anatomicznie bark  jest bardzo złożony, zawiera kilka stawów, 18 mięśni,liczne więzadła oraz inne. Jest to struktura, który często ulega uszkodzeniu, gdyż posiada dużą mobilność czyli ruchomość, więc jego stabilizacja jest zaburzona. Terapia jest stosunkowo prosta, jeśli jest dobra diagnostyka, w tym celu wykonuje się szereg testów i badań. Dodatkowo objawy w barku mogą wynikać z promieniowania innych struktur np. odcinka szyjnego abo narządów wewnętrznych (serce, śledziona). Na całkowity obraz składa się:  Dokładny wywiad (objawy, ich siła, początek, dolegliwości podczas aktywności) Badanie fizykalne. Wywiad w dolegliwościach barku nie jest charakterystyczny, dlatego przeprowadza się wiele testów, wśród nich można wymienić: oglądanie pacjenta, badanie odcinka szyjnego, ruchy czynne i pasywne oraz testy s…

Hallux valgus- postępowanie terapeutyczne + ćwiczenia

Definicja.  Zniekształcenie koślawe palucha określane potocznie jako  haluks  (hallux valgus), jest to jedno z najczęściej występujących zniekształceń w odrębie stopy. Stanowi on bolesną deformacje przodostopia na poziomie 1 stawu śródstopno- paliczkowego(MTP). Może być spowodowane bocznym podwichnięciem stawu MTP i/lub wewnętrznym przemieszczeniem bliższego paliczka palucha a także zniekształceniem stawu międzypaliczkowego. Dodatkowo może także występować pronacja palucha oraz odchylenie przyśrodkowego pierwszego promienia- szpotawość pierwszej kości śródstopia. Obraz kliniczny zgłaszany przez pacjentów: ból po stronie przyśrodkowej, także dolegliwości ponad grzbietową częścią stawu, dodatkowo także bolesność spowodowana zniekształceniem pozostałych palów lub metatarsalgią trudności w doborze obuwia ograniczenia w aktywności fizycznej obecność odcisków i modzeli nieestetyczny wygląd ograniczenia zgięcia grzbieto…
Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.